top of page

Diferents perfils criminals: anàlisi i intervenció

Sempre ha estat de gran interès el comportament criminal, i són molts els estudis que
s'han realitzat sobre aquest tema.
Dates curs:
Preu:

18/10

45€

Professor:

Begoña Maza

Horari:

Dimecres de 16:30h a 18:30h

About

bottom of page